Upozorňujeme občany, že v souvislosti s výstavbou chodníku a asfaltového krytu společností SaM silnice a mosty a.s. bude od úterý 27. do soboty 31. srpna probíhat bourání asfaltového povrchu a následně pokládka nového asfaltového souvrství v celém úseku ulice Jana Švermy. Vzhledem k slabé podkladové vrstvě si práce vyžádají 1 den navíc - budou tedy probíhat také v pátek.

Zhotovitel žádá o volný přístup k této komunikaci. V uvedených dnech od 7.00 do 17:30 by zde neměla parkovat žádná vozidla, ani by do ulice neměla vjíždět. Případné dotazy směřujte na zástupce firmy SaM silnice a mosty a.s., pana Banýra (tel. 601 090 487).

Stavební práce probíhají v rámci projektu "Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti - chodníky v ul. Jana Švermy a 5. května".

Omlouváme se za způsobené komplikace.