O pátku 10. března je možné vysloužilé elektrospotřebiče odkládat také do nově přistavených kontejnerů od firmy ASEKOL. Kontejnery jsou červené a zatím máme tři: u parkoviště COOPu v Lidické ulici, v ulici Průběžná a vedlo COOPu ve Veselé. Společnost ASEKOL poskytla kontejnery bezplatně, stejně tak svozy jsou prováděny na náklad společnosti. V rámci dotace od ASEKOLU jsme v loňském roce vybudovali nové plochy pro kontejnery ve Veselé a rozšířili plochu v Lidické ulici.

Co do červeného kontejneru patří a co ne?

Do stacionárních kontejnerů patří baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a podobně.

Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně), stejně jako tonery, CD, videokazety a jiná záznamová media.

Rozměr vhozu je 40 x 50 cm.

Proč se má třídit elektro od směsného odpadu?

Staré spotřebiče v sobě mají jak nebezpečné, tak i využitelné materiály. Díky třídění a recyklaci starých spotřebičů se daří chránit životní prostředí před kontaminací nebezpečnými látkami a současně šetříme přírodní zdroje. Recyklace je výhodnější, než těžba surovin ze Země.

Charitativní projekt ASEKOLu

Charitativní projekt „Koruna za kilo! Je společná aktivita kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení ASEKOL, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) a organizace Cestazasnem z.s.

Za každý kilogram starého elektra obdrží nadační fond Rovná šance, který spadá pod NRZP, jednu korunu.

Projekt si klade za cíl podpořit hendikepované občany při získávání pracovních příležitostí.

Zjednodušeně řečeno - každý, kdo vhodí starý telefon, fén nebo třeba toustovač do jednoho z 2 500 červených kontejnerů po celém Česku, pomůže hendikepovaným najít práci.

V v letech 2015 a 2016 obdržel fond Rovná šance přes 2 miliony korun.

Jak to bude v roce 2017 je i na vás