V letošním roce byl ve městě a jeho místních částech realizován projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Mnichovo Hradiště a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Mnichovo Hradiště“, spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí.

Součástí projektu bylo i rozšíření městského rozhlasu. V současné době probíhá odstraňování nedostatků rozhlasu (špatná srozumitelnost, slabá hlasitost apod.). Informace o těchto problémech je možné podat na tel. čísle 326 776 725, nebo na emailové adrese rozvoj@mnhradiste.cz.