Dovolujeme si upozornit obyvatele dotčených ulic, majitele nemovitostí a další zájemce z řad veřejnosti, že na webu města: https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/rekonstrukce-ulic-ivana-olbrachta-smetanova-zizkova-a-dr-horice, v boxu Dokumenty, je ke stažení a prohlédnutí schválená studie rekonstrukce ulic Ivana Olbrachta, Smetanova, Žižkova a Dr. Hořice, kam jsme se snažili zapracovat připomínky občanů.

Oproti verzi přestavené v listopadu 2021 v kině je hlavní změnou navržený režim parkování v ulici Dr. Hořice, v úseku mezi ul. Smetanova a ul. Jiráskova. I na základě připomínek občanů, z důvodu potřeby většího množství parkování (bytové domy v Jiráskově ulici, obřady v pohřební síni) a absenci vjezdů k nemovitostem na jedné straně, obsahuje návrh oboustranné parkování a odstranění chodníku podél parčíku a zahrady čp. 410. Tento návrh schválil dopravní inspektorát Policie ČR.

Zpracovatel projektové dokumentace, Ing. Jiří Šklíba, již pracuje na dokumentaci ke stavebnímu povolení.