V pondělí 16.9.2019 firma Helping – výškové práce s.r.o. zahájila sanaci skalních stěn v lesoparku u Jizery, a to v prostoru od schodiště na soutoku Nedbalky s Jizerou směrem k jeskyni. V rámci stavby, částečně financované z dotace MŽP, se odstraní nálet a povrchově narušené partie ploch skalního svahu. Nestabilní bloky skalního masivu budou odtěženy a jeden blok bude ukotven kovovými kotvami. Dojde také k opravě kamenné zídky bývalého židovského hřbitova v prostoru nad schodištěm, s jehož opravou se počítá v příštím roce. Práce jsou naplánovány do konce listopadu t.r. Z bezpečnostních důvodů bude proto omezen průchod lesoparkem v okolí stavby a zejména po dolní cestě.