Nadcházející tři měsíce zakryje sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly na křižovatce ulic Zámecká a V Lípách lešení. Důvodem je restaurování této památky. Oprava již byla opravdu nutná, a to především kvůli značnému mechanickému poškození sousoší i architektonických prvků povětrnostními vlivy a vzlínající vlhkostí.

Kompletní restaurátorský zásah, jehož cílem je zamezit další degradaci kamene a výdusků, a prodloužit tak životnost památky, povede restaurátorka MgA. Tereza Korbelová. 

Jedná se o dílo, které vzniklo ve druhé čtvrtině 18. století a jehož autorství je připisováno sochařské dílně Jelínků z Kosmonos. Jeho obnova si vyžádá bezmála 790 tis. Kč a město na ni získá příspěvek ve výši 570 tis. Kč z dotačního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.