Do novogotické hrobky rodiny Hendrichovy a Švermovy stojící na městském hřbitově roky zatékalo, v důsledku toho došlo k zásadnímu poškození vnitřních omítek i kleneb této kulturní památky. Město zajistilo restaurátorský zásah, který byl během léta dokončen. Tato akce byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje. Dotace ve výši 232 tisíc Kč pokryla 47 procent nákladů.

Restaurátor odstranil vrstvy starých nátěrů, celý interiér biocidně ošetřil, omítky vyspravil vápennou maltou, obnovil poškozené profily a v neposlední řadě interiér vymaloval.

Nad rámec uvedeného restaurátorského zásahu byly okna a dveře hrobky osazeny mřížemi, aby bylo zajištěno lepší odvětrávání této kulturní památky. Investiční odbor městského úřadu rovněž nechal vypracovat restaurátorský průzkum, jehož předmětem bylo vnější opláštění hrobky včetně střechy. Ještě do zimy by se nyní mělo stihnout realizovat nové spárování kamenů střechy a v plánu je rovněž osazení nového nápisu na stěnu hrobky.