Poklepání na základní kámenPoklepem na základní kámen byla 1. prosince 2008 zahájena stavba „Rekonstrukce hospodářského objektu čp. 38 v Mnichově Hradišti“. Projekt se týká stávajícího objektu bývalé konírny, který je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. Základním cílem navrhované rekonstrukce je záchrana původního objektu včetně dochovaných architektonických detailů a jeho využití pro aktivity Základní umělecké školy.

Celý projekt vychází ze základní vize a záměru vytvořit dostačující, moderní a reprezentativní prostory pro výuku oborů Základní umělecké školy v Mnichově Hradišti a vytvořit tak kvalitní studijní podmínky, které jsou v současné době zejména z pohledu kapacity nevyhovující. Je důležité zdůraznit, že rekonstrukcí hospodářského objektu – bývalé konírny pro využití a účely vzdělávací instituce se jedná o projekt velmi významný s dopadem na celý region a Středočeský kraj.