Město Mnichovo Hradiště, zastoupené odborem investic a komunálního hospodářství, nabízí k odkoupení smrkové dřevo z lokality pod Horkou.

Jedná se o dřevo SM tř. V. – vláknina, v celkovém množství 87 m3 (plnometr), v délkách 2 m.

Nabídky lze doručit do pátku 15. 5. 2020, do 10:00 h., a to těmito způsoby:

  • osobně na podatelnu MěÚ;
  • zaslat datovou schránkou na Městský úřad v Mnichově Hradišti;
  • zaslat na e-mail posta@mnhradiste.cz.

Nabídka bude v uzavřené obálce s nápisem „Dřevo Horka – neotvírat“. V nabídce uveďte cenu za 1 m³ dřeva (bez DPH) a požadované množství.

Podmínky:

  • hodnotícím kritériem bude celková cena v Kč bez DPH
  • dřevo bude prodáno i po částech zájemcům s nejvyšší nabídkou, až do vyprodání;
  • odvoz si zajistí odběratel a bude možný po zaplacení celé částky (v hotovosti na pokladně MěÚ nebo vkladem na účet MěÚ);
  • v případě, že platba nebude provedena do 10 dnů od vyrozumění, nárok na odkoupení získá další uchazeč v pořadí.

Bližší informace včetně místa odvozu podá odborný lesní hospodář p. Vondráček, tel. 606 534 880, e-mail: f.vondracek@seznam.cz.