V uplynulých dnech započaly v městském lesoparku práce na obnově schodiště a navazujících cest od soutoku Jizery a Nedbalky k bývalému židovskému hřbitovu a dále k bývalé rozhledně. Stavební práce budou probíhat pravděpodobně až do října tohoto roku. Prosíme všechny návštěvníky lesoparku, aby nevstupovali na staveniště a neohrožovali tak zdraví své ani pracovníků stavby. Omlouváme se za všechna omezení průchodu.

Schodiště, po kterém vede také trasa zlaté stezky Českého ráje (červená turistická značka), je uzavřeno úplně. Na této trase jsou také rozmístěny cedulky informující turisty o náhradní trase. Pěšina od bývalého židovského hřbitova k bývalé rozhledně bude uzavřena dočasně během stavby. Na konci každého pracovního dne by měla být pěšina vždy znovu zprůchodněna.

Investiční akce Revitalizace lesoparku Nad Jizerou - oprava schodiště nad soutokem Jizery a Nedbalky a Revitalizace lesoparku II. etapa – Zpřístupnění pěšinami, 2. část zahrnují úpravu povrchu cest, opravu schodiště, vybudování nových stupňů, vybudování nového zábradlí, vybudování opěrných zídek a zpevnění svahu, vybudování odvodnění, vytvoření odpočinkových míst a doplnění mobiliáře (lavičky,koše a infopanel). Stavební práce jsou financovány z Programu rozvoje venkova.