Mezi ulicemi Na Salabce a Na Úvoze se objevila "černá skládka".  Ale jedná se pouze o dočasné uskladnění materiálu v rámci stavby „Havárie plynovodu v ulicích Bezručova, Přemyslova a Mánesova v Mnichově Hradišti“. S společností  Výstavba sítí Kolín je uzavřená smlouva o pronájmu pozemku, po ukončení stavby bude všechen materiál odvezen a pozemek uklizen. Akce by měla být ukončena do 31. 8. 2019.