Vážení Hradišťáci, v pondělí 22. března bude zahájena II. etapa revitalizace Masarykova náměstí, práce tak pokročí do druhé poloviny náměstí, dojde ke dvěma uzavírkám a významným dopravním změnám. Víme, že to bude nepohodlné, komplikované, přesto vás prosíme o trpělivost a respektování změn s ohledem na bezpečnost chodců i řidičů.

Od pondělí 22. března dojde k úplné uzavírce ulice Víta Nejedlého v úseku křižovatky s ulicí Družstevní ke křižovatce se silnicí II/277 (Turnovská) a k úplné uzavírce Poříčské ulice od křižovatky s ulicí Víta Nejedlého k parkovišti za hotelem U Hroznu. Tato omezení budou platná zhruba do začátku letních prázdnin (výkres S3219).

 • Co to znamená pro chodce? Průchod místy bude umožněn vymezenými koridory, zrušeny budou oba přechody u hotelu U Hroznu, přes Turnovskou zůstává přechod blíže k Městskému úřadu a v Palackého ulici bude vytvořen dočasný přechod pro chodce.
 • Co to znamená pro řidiče? Ruší se šikmé parkování v ulici Víta Nejedlého. Křižovatka ulic Palackého a Turnovská bude s opatrností obousměrně průjezdná s omezením rychlosti 30 km/h. Křižovatka ulic Víta Nejedlého/Družstevní bude průjezdná ze směru Bakov nad Jizerou do ulice Družstevní.
 • Co to znamená pro linkovou autobusovou dopravu?
  • linky od Bakova nad Jizerou a Mladé Boleslavi jedou obousměrně z dopravního terminálu přímo ke zdravotnímu středisku, do zastávky Mnichovo Hradiště, náměstí nezajíždí;
  • linky od Březiny a linky od Kněžmosta do zastávky Mnichovo Hradiště, náměstí nezajíždí;
  • na zastávku Mn. Hradiště, náměstí zajedou pouze linky ranních školních spojů po sedmé hodině: linka 260300 Olšina, Dneboh; 260370 Doubrava, Žehrov a linka 260270 Kněžmost, Přepeře
  • linky od Kláštera zůstávají beze změn.
Od pondělí 22. března dojde také k úplné uzavírce místní komunikace, chodníků a části parkoviště na Masarykově náměstí, konkrétně ve východní a severní části náměstí (výkres S3220 a S3221), tato omezení budou platná do konce letošního roku.
 • Co to znamená pro chodce? Chodcům bude pohyb náměstím umožněn koridory pro pěší, prosíme vás proto o zvýšenou opatrnost.
 • Co to znamená pro řidiče? Dojde ke zrušení cca 20 parkovacích míst, s postupem prací bude počet zrušených parkovacích míst přibývat.
 • V prostoru stavby bude umístěno zařízení staveniště, jeho poloha se bude dle postupu prací měnit. Do prostoru stavby bude umožněn vjezd autobusů pro otáčení.