Vážení sousedé, majitelé nemovitostí,

rádi bychom vás pozvali na veřejné setkání k úpravám ulic Ivana Olbrachta, Smetanova, Žižkova a Dr. Hořice, které se uskuteční v pondělí 1. listopadu od 17.30 hodin v sálu kina.

Přítomni budou také zástupci vedení města, pracovníci odboru investic a komunálního hospodářství městského úřadu a pan projektant Šklíba, autor studie. Představíme si výsledky připomínkování původních variant návrhů, upravený návrh a požádáme vás o připomínky k navrhovanému řešení.

Rádi bychom společně s vámi dosáhli projednané a odsouhlasené studie, na základě které bude možné zadat práce na projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení. Samotná rekonstrukce ulic je v plánu po etapách, pravděpodobně od roku 2023. Navazovat by měla na výměnu některých inženýrských sítí v lokalitě, se správci sítí bude další postup koordinován.

Děkujeme předem za váš čas, vaši účast, vaše názory a připomínky.