Od 4. ledna se v Mnichově Hradišti a jeho místních částech opět výrazně mění systém svozu sběrných nádob především na komunální odpad.

Systém svozů tříděného odpadu se již zažil a v číslech produkovaného směsného odpadu je znát pokles. Proto od nového roku proběhne optimalizace svozů jednotlivých druhů odpadů. Dle analýzy je na to nejlepší čas. Nebudeme zastírat, jde zde samozřejmě i o ekonomiku. Svážet poloprázdné nádoby není efektivní.

Směsný komunální odpad se bude z nádob o objemu 120 l a 240 l nově svážen ve frekvenci jednou za 14 dní. V Mnichové Hradišti a Hněvousicích bude svozovým dnem středa. V ostatních místních částech bude probíhat svoz nově ve čtvrtek. V jakých konkrétních termínech se dočtete v přiloženém rozvrhu.

Novinkou je, že intenzita svozu 120l a 240l nádob na plasty se změní na frekvenci 1/14 dní. U papíru zůstáváme na 1/28 dní. Podobně u svozu bia bude v exponovaných měsících takt čtrnáctidenní a v zimním období cca měsíční. Svozové dny zůstávají u těchto komodit stejné, jak jste si již zvykli.

Další změnou je svoz 1100l kontejnerů na SKO, který bude nově probíhat každé pondělí. A konečně pátek byl vyčleněn pro svoz odpadů z podnikatelské činnosti, tak aby nedocházelo k záměnám s komunálním odpadem.

V součtu to znamená, že v roce 2021 od domu odvezeme téměř dvakrát více litrů odpadu, než na začátku roku 2019. A pokud se bude do nádob odkládat jen to, co do nich patří, a občané se budou co nejvíce snažit zmenšovat jeho objem, nebude s přeplněností problém.

Jak jsme k těmto číslům dospěli?

  • Svoz v roce 2019: 4x měsíčně svoz 120 l popelnic na SKO* = 480 l za měsíc

  • Svoz v roce 2021: 2x měsíčně 120 l SKO + 2x měsíčně 120 l PLAST + 2x měsíčně 120 l BIO + 1x 120 l PAPÍR = 840 litrů měsíčně

  • Při aktuálním měrné produkci SKO 200 Kg/os.rok udávají odborníci, že toto odpovídá objemu cca 3l/os.den – tříčlenná rodina tedy takto za 14 dní vyprodukuje cca 126l nezhutněného odpadu, zhutněním se pak dostaneme na potřebných 120l.

V případě, že nebude jedna nádoba dostačovat, budeme město dle počtu trvale hlášených osob na adrese povolovat umístění další nebo větší nádoby a to na zákledě níže uvedené tabulky.

Od ledna pak bude probíhat výdej nových odpadových známek oproti úhradě místního poplatku za odpad.

Dále připomínáme, že objemný a nebezpečný odpad je třeba dovést na sběrný dvůr. Drobný kovový odpad a oleje je možné uložit do nádob před vraty sběrného dvora.

Pro lepší připomínání jsme pro vás připravili i elektronickou verzi kalendářů ve formátu ics - Východ nebo Západ

Děkujeme, že odpad poctivě separujete.

Kalendář svozů východ