Název projektu: Revitalizace lesoparku II. etapa – Zpřístupnění pěšinami, 2. část
Hlavní cíl operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS - Obecně prospěšná společnost pro Český ráj.
Hlavní cíl projektu: Rekonstrukce pěšiny a doplnění mobiliáře.
Popis projektu: Projekt řeší obnovu horní pěšiny a doplnění mobiláře v další části lesoparku - od bývalé rozhledny po židovský hřbitov a schodiště. V rámci úprav bude rekonstruováno 309 metrů cesty, proběhne odvodnění podmáčeného úseku pod atletickým stadionem, budou osazeny lavičky, koše a infopanel.