Ve dnech 09.11. – 25.11.2020 se uskuteční pravidelné čištění komunikací města a jeho místních částí. Žádáme proto občany, aby respektovali omezení parkování vyznačené dopravními značkami. Dále opakovaně upozorňujeme řidiče nepojízdných aut, která mají dlouhodobě zaparkovaná v ulicích města, aby si je přeparkovali na své pozemky nebo je nechali ekologicky zlikvidovat. V opačném případě budou tato vozidla při čištění odtažena na místo městem k tomu určené a náklady za odtah a parkování budou majiteli vyúčtovány k náhradě. Zde naleznete podrobný harmonogram čištění.