V listopadu, kterým začíná obdobní vegetačního klidu, probíhá jako každý rok plánované kácení dřevin. Kácení neprobíhá svévolně. Část stromů je kácena na základě špatného zdravotního stavu. Ten posuzují dendrologové a nemusí být na první pohled laikovi zjevný. Další část kácení souvisí s plánovanými investicemi.

Konkrétně bylo minulý týden pokáceno několik borovic a bříz v parku u nádraží, které bohužel uschly. Náhradní výsadba je plánována v rámci projektu obnovy celého parku.

Tento týden proběhne kácení vybraných stromů v okolí MŠ Jaselská. Zde bude pokáceno kvůli špatnému zdravotnímu stavu 5 sakur. Ještě letos bude provedena náhradní výsadba, v rámci které bude na uvolněná místa vysázeno 8 nových sakur. Dosadbou bude zajištěna postupná obnova aleje, ve které se mnohé stromy blíží konci své životnosti.

Další kácení se bude týkat 9 stromů a keřů v okolí bytovek v ulici Víta Nejedlého. I zde je důvodem u některých stromů špatný zdravotní stav (především se jedná o dvě vrby ve vnitrobloku) a také stavební úpravy, konkrétně vybudování naplánované pěší propojky mezi ulicí Jaselská a garážemi. Už letos proběhne i v této lokalitě nová výsadba vzrostlých stromů - 7 jírovců doplní a prodlouží stávající kaštanovou alej podél nově vybudované pěšiny.

Zároveň budou pokáceny dva jeřáby v ulici Jaselská - důvodem je opět zdravotní stav. Ulici bychom rádi další rok zrekonstruovali a vysázeli podél ní opět jeřáby.

Kácení není činnost, která by nás těšila. Kompenzujeme ho odbornou výsadbou vzrostlých dřevin, o které budeme náležitě pečovat. Doufáme, že se jim bude dařit a budou nás těšit jako stromy, které nahradily.