Od pondělí 27. dubna 2020 bude sběrný dvůr  otevřen v plném provozu,  I nadále je nutné dodržovat hygienická pravidla. Do sběrného dvora je zakázán vstup osobám v karanténě nebo s onemocněním COVID-19. Zákazník musí být vybaven rouškou, rukavicemi, vlastním nářadím v případě potřeby (např. u stavebního odpadu nebo bioodpadu) a vlastní propiskou.

K ulehčení provozu SD byly po místních částech Veselá, Dneboh, Olšina a Hněvousice  umístěny velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, které byly pořízeny v rámci dotace na zefektivnění sběru a svozu tříděného odpadu.