Oba architekti při předání funkce městského architekta (vpravo nový architekt Černý)Odbor správy majetku a rozvoje města oznamuje, že na základě usnesení rady města ukončil dne 31.08.2009 Ing. arch. Jiří Štěrba svou činnost architekta města a na základě výběrového řízení byl od 1. září novým městským architektem jmenován radou Ing. arch. Richard Černý.

Ing. arch. Richard Černý (1974) vystudoval architekturu na VUT Brno, kde studium ukončil v r. 1999, Po roční stáži v USA pracoval v letech 2000-2002 ve společnostech SIAL ARCHITEKTI A INŽENÝŘI s.r.o. Liberec a STUDIO POA Pardubice. Od r. 2002 je autorizovaným architektem a od roku 2003 má vlastní architektonickou kancelář SIADESIGN Liberec.