Ve středu  20. května 2020 bude zahájen výdej nádob na tříděný odpad občanům, kteří zaslali žádost o zapůjčení.

Všichni žadatelé dostali emailem pokyny k vyzvednutí nádob a smlouvu ke kontrole. Výdej bude zajišťovat firma

Saturn služby, s.r.o. v Hrnčířské ulici, vedle sběného dvora. Po domluvě bude provádět za úhradu i dovoz do domu.

Nádoby se budou vydávat pravidelně až do konce června 2020. 

Výdejní dny:

Středa 13.00 - 17.00 hod

Pátek 12.00 - 16.00 hod

Sobota 9.00 - 12.00 hod

Podle aktuální situace mohou být od června výdejní termíny upraveny.

Další měsíce bude distribuce nádob probíhat dle aktuální potřeby.

Svozy nádob pro období 1.6. - 30.8.2020:

Kontejnery 1100l: 

směsný komunál 1x týdně, plasty a papír 1x týdně, sklo 1x za dva týdny, tetrapacky 1x za čtyři týdny

Popelnice 110l, 120l a 240l:

Směsný komunál 1x týdně, BIO odpad 1x za 2 týdny, plasty 1x za 4 týdny, papír 1x za 4 týdny

Po vyhodnocení tříměsíčního provozu mohou být četnosti svozů upraveny.

Do konce května bude na informačních kanálech města zveřejněn podrobný rozvrh svozových dnů.