V lednu letošního roku byly po městě rozmístěny 4 kontejnery na odkládání textilu a obuvi. Za 1. čtvrtletí 2013 bylo z kontejnerů vyvezeno celkem 3 830 kg materiálu. Firma Dimatex, která svozy provádí, vyhodnotila toto období jako úspěšné, takže stávající počet kontejnerů zůstane zachován.