Ve dnech 13.3. – 6.4.2020 bude probíhat pravidelné čištění komunikací města a jeho místních částí. Stejně jako v minulých letech bude i letos využito odtahu vozidel zaparkovaných v místech čištění. Vyzýváme proto občany, aby respektovali omezení parkování vyznačené dopravními značkami. V opačném případě budou náklady za manipulaci s vozidlem vyměřeny řidiči k úhradě. Dále upozorňujeme řidiče nepojízdných aut, která mají dlouhodobě zaparkovaná v ulicích města, aby si je zaparkovali na svých pozemcích nebo je nechali ekologicky zlikvidovat. V opačném případě budou tato vozidla při čištění odtažena na místo městem k tomu určené a náklady za odtah a parkování budou majiteli vyúčtovány k náhradě. Podrobný harmonogram čištění naleznete zde