V letošním roce město zahájilo práce na restaurování hrobky rodiny Hendrichovy a Švermovy, které potrvají až do poloviny roku 2021. Budou se provádět opravy vnitřních omítek v hrobce. Hrobka se nachází na městském hřbitově a je nemovitou kulturní památkou.

Tato akce je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje. Město získalo dotaci ve výši 232 tis. Kč, která pokryje 47 % nákladů na akci. Smlouva se zhotovitelem je již podepsána, práce na omítkách začnou koncem tohoto roku dle časových možností zhotovitele.

Před restaurováním vnitřních omítek musí dojít ještě k sanaci okolí hrobky a jejímu odvlhčení. V průběhu prázdin proto byla za pomoci jeřábu rozebrána propadlá kamenná dlažba kolem hrobky. Proběhnou nutná odvlhčovací opatření, dojde k zrestaurování dlažby a jejímu navrácení zpět na místo.