Dne 7.11.2018 bude zahájeno pravidelné čištění místních komunikací. Prosíme řidiče aby respektovali omezení parkování dle dopravního značení. V  opačném případě hrozí řidiči pokuta a povinnost uhradit poplatek za manipulaci s vozidlem. Rozpis čištění dle jednotlivých ulic je k dispozici v příloženém harmonogramu.

Harmonogram úklidu podzim 2018