Z důvodu dodatečných stavebních úprav a doplnění mobiliáře bude od 23. září do 29. září pro automobily zcela uzavřen průjezd parkovištěm v jižní části Masarykova náměstí (před hostincem U Karlových Varů). Aby došlo k co nejméně dopravním komplikacím, budou práce probíhat jak o víkendu, tak o státním svátku 28. září 2021.

DALŠÍ INFORMACE Z MASARYKOVA NÁMĚSTÍ

  • Od pátku 10. září 2021 je povolen další zkušební provoz části Masarykova náměstí v rámci jeho revitalizace. Zkušební provoz se týká pochozích ploch a jednosměrné obslužné komunikace v rámci 2. etapy stavby – koridor II, podél východní a severní hrany náměstí (jako vidíte na výkrese).
     
  • Od pondělí je možné touto částí náměstí volně procházet i projíždět. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednosměrný průjezd obytnou zónou (od lékárny směrem k poště), upozorňujeme řidiče na nutnost zvýšené opatrnosti při řízení. Zastavení a stání je možné pouze na vyznačených místech.
     
  • V průběhu tohoto týdne dojde ke zprovoznění parkovacího automatu před školou a následně druhého automatu u pošty. Platby bude možné provádět mobilní platebním systémem MPLA tak, jak jste v Mnichově Hradiště již zvyklí.

Společně se zhotovitelem stavby předem děkujeme veřejnosti za pochopení.