Již jen dílčí úpravy a vybavení chybí k tomu, aby mohl být spuštěn zkušební provoz dětského dopravního hřiště. Obnovené dopravní hřiště se nachází v areálu bývalého letního kina poblíž státního zámku. Na přelomu září a října na něm začne výuka žáků čtvrtých tříd ze škol z Mnichova Hradiště a okolí. Zároveň dojde k otevření prostranství pro veřejnost – během vymezených časů bude moci využívat hřiště každý ohleduplný návštěvník. Slavnostní otevření spojené se zábavným i dopravně bezpečnostním programem proběhne v úterý 29. září od 15 do 18 hodin. Srdečně zveme všechny zájemce.

Během letošního jara a léta získala dlouho chátrající plocha, kterou město před dvěma lety zakoupilo, nový háv. Na jaře, po prořezu zeleně, opravě dešťové kanalizace, vybudování krajnic, obrubníků a propustné dlažby byl opraven samotný asfaltový povrch hřiště. Práce se neobešly bez nečekaných problémů, když prořezané topoly začaly vyhánět tzv. „výmladky“ i skrze zbrusu nový povrch. Během léta bylo dokončeno oplocení hřiště, proběhla oprava problematických míst na asfaltové ploše a na základě odborného návrhu byl zajištěn nástřik vodorovného značení a osazení dopravních značek. Osazeny byly také lavičky a koše, pořízena kola a koloběžky pro dopravní výuku. Tam, kde to bylo a je možné i hospodárné, využíváme služeb místních firem a řemeslníků.

K dokončení zbývá převzít mobilní dřevěné překážky vyráběné na míru, zabezpečit areál napojením na kamerový systém města, připevnit ceduli s provozním řádem či doručit mobilní toaletu, provést drobné terénní úpravy a prostranství uvést do provozuschopného stavu. Pak už předáme hřiště do užívání dětem, mládeži a široké veřejnosti a také městským strážníkům, kteří budou zajišťovat dopravní výuku.

Další fáze obnovy dopravního hřiště, vybudování přípojek inženýrských sítí, rekonstrukce či vybudování zázemí, si vyžádají delší čas. Na jejich přípravě však začneme pracovat již po spuštění zkušebního provozu. Do budoucna by u samotného hřiště měla přibýt učebna pro teoretickou část dopravní výuku a toalety. V plánu je také vybudování malého občerstvení či půjčovny vybavení.

Obnova dětského dopravního hřiště byla podpořen dary Nadačního fondu ŠKODA AUTO a společnosti ŠKODA AUTO a.s. Akce je dále realizována za využití finančních prostředků z programu MŮJ KRAJ - Participativní rozpočet Středočeského kraje. Náklady na obnovu hřiště dosahují 1,9 mil. Kč. Dotace a dary pokryjí více než polovinu z nich.

Aktuální informace ke slavnostnímu otevření dětského dopravního hřiště najdete online také na našem Facebooku a v události: https://www.facebook.com/events/375070203657087