Jako každý rok s příchodem jara začaly přibývat černé skládky. Opakovaně se zakládají černé skládky u Veselé pod dálnicí, v Hoškovicích rovněž u dálnice, letos jsme uklízeli nebezpečný odpad na Horce a nově je hlášena černá skládka u Veselé v ovocném sadu. Stejně tak je problém odkládání věcí jako je nábytek, stavební materiál apod. vedle kontejnerů. Tyto věci do kontejnerů nepatří a odložení mimo sběrný dvůr je posuzováno jako založení černé skládky. Opakovaně se to stává v ulici ČSLA, dnes se to bylo v Máchově ulici. V případě, že budete svědky nedovoleného odkládání odpadu, volejte hned městskou policii nebo alespoň pořiďte fotografii a poté nahlaste na MěÚ. Těch pár neukázněných občanů kazí práci dobrovolníků, kteří ve svém volném čase „uklízí Česko“ a ve výsledku to může vést k navýšení poplatku za odpady pro všechny občany Mnichova Hradiště.