Vážení občané a majitelé nemovitostí ve Veselé, na základě dotazů vznesených k harmonogramu prací některými obyvateli Nové ulice byla na kontrolním dnu stavby 9.8.2011 projednána s dodavatelem - firmou BAK Trutnov - možnost úpravy harmonogramu výstavby kanalizační stoky v této ulici.  Realizace stoky S 1-3 v ní tak bude zahájena již koncem III. čtvrtletí t.r. oproti původnímu harmonogramu, ve kterém bylo počítáno se zahájením v květnu 2012.

Věříme, že uvedenou změnu harmonogramu především obyvatelé ulice a nejbližšího okolí uvítají, neboť tímto opatřením se rozhodující stavební práce uskuteční v jednom čase a na jednom místě a ulice tak nebude dotčena stavební činností ještě jednou v příštím roce.

Bližší informace vlastníci nemovitostí v Nové ulici obdrží přímo od zhotovitele stavby, jehož zástupci je v nejbližších dnech osobně navštíví.

Harmonogram