Od poloviny tohoto měsíce bude zahájena první etapa dlouho připravované stavba Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti. Informace, určené především majitelům a nájemcům objektů dotčených stavbou v první etapě, najdete v přiloženém dokumentu: 

Aktuální informace č. 1 ke stavbě