Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, připomíná občanům novelizaci právní úpravy týkající se registrace silničních vozidel, podle níž dochází k zápisu zániku vozidla u vozidel, která jsou ke dni 1. ledna 2015 v tzv. převodu (původní vlastník požádal o zápis nového vlastníka, avšak nový vlastník registrační úkon nedokončil a vozidlo na svou osobu nepřihlásil) a u nichž vlastník do 6 měsíců ode dne 1. ledna 2015 nepožádá o zápis své osoby jako vlastníka v registru silničních vozidel. Nebude-li ve shora stanovené lhůtě uvedená žádost podána, bude vozidlo ze zákona považováno za zaniklé a o této skutečnosti bude v registru silničních vozidel proveden zápis, což ve svém důsledku znamená, že vozidlo již nebude moci být nikdy provozováno na pozemních komunikacích a zapsáno do registru silničních vozidel.