Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, v souladu s § 26 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), podává informaci o výsledku kontroly v rámci státního odborného dozoru nad stanicemi měření emisí provedené dne 29. dubna 2014 u stanice měření emisí č. 52.07.04, jejímž provozovatelem je společnost AUTO COMERCIA, s. r. o., IČ 46348549, se sídlem Hradišťská 167, Kněžmost.

Předmětem kontroly bylo plnění povinností a podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro provozování stanice měření emisí.  Při výkonu státního odborného dozoru byly zjištěny dílčí nedostatky a kontrolním pracovníkem bylo rozhodnuto o povinnosti tyto nedostatky ve stanovené lhůtě odstranit. Zjištěné nedostatky byly ve stanovené lhůtě odstraněny.