Pojďme se podívat na čísla za rok 2019 – rada města se na svých jednáních sešla celkem 33krát a přijala 603 usnesení k chodu města. Z uvedených usnesení bylo generováno více než 400 úkolů, z nichž posledních deset je v řešení. Report úkolů rady města je součástí softwarového řešení eRAZ od Datronu Česká Lípa. V letošním roce bychom rádi naučili s tímto pomocníkem pracovat i zastupitelstvo.

Zastupitelé se v roce 2019 sešli 6krát a hlasovali 171krát. Největší podíl tvoří majetkové záležitosti, pak finanční, včetně rozpočtových opatření, a další aktivity města, zejména investice velkého charakteru a také nový územní plán.

 

https://www.mnhradiste.cz/radnice/zastupitelstvo/radni2018-2022/usneseni

https://www.mnhradiste.cz/radnice/zastupitelstvo/zastupitele/usneseni