Městský úřad spolupracuje s Úřadem práce ČR v Mladé Boleslavi, který nám pomáhá zajišťovat dotovaná místa pro pracovníky na veřejně-prospěšné práce. Od loňského roku jsou čtyři. Jedna dvojice provádí uklízecí práce ve městě, druhá dvojice asistentů prevence kriminality pod vedením městské policie plní úkoly nad dozorem pořádku na veřejnosti. Letos k nim přibyli ještě další dva kolegové na úklid, máme jich nyní celkem šest.

Na základě výběrových řízení jsou od nového roku obsazena dvě uvolněná pracovní místa – referent pro občanské průkazy a cestovní doklady a referent vodoprávního úřadu. Přejeme novým kolegům hodně úspěchů v nové práci a v novém kolektivu!