Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště dne 20.2.2017 vydalo obecně závaznou vyhlášku o stanovení školských obvodů základních škol v Mnichově Hradišti, respektive schválilo  aktualizované znění  původní vyhlášky z roku 2007.  Vydání této vyhlášky  je povinné – vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Cílem je rozdělit spádové území obce (resp. počty žáků tam žijících)  tak, aby odpovídalo kapacitám jednotlivých škol, u nás je rozdělení  víceméně rovnoměrné. Při rozdělování území obce na spádová území školy se přihlíží k přirozené spádovosti jednotlivých ulic ke konkrétní škole. Školy dle zákona dostávají informaci, kolik dětí (a které) spadají do jejich školského obvodu a jsou povinné tyto děti přijmout. Děti z ostatních obvodů přijmou jen do výše kapacit tříd, které otvírají, zbylé musí odmítnout.

Rodiče mohou jít s dítětem k zápisu do jakékoliv školy, kterou si vyberou. Pokud by však nastala situace, že by k zápisu do konkrétní školy přišlo víc dětí, než kolik škola může přijmout, tak škola musí přednostně přijmout žáky ze svého obvodu a pak teprve ostatní do výše kapacity. Nad rámec kapacity by namohla škola děti přijmout a musela by je odkázat na "jejich" školský obvod. V minulých letech však žádná z našich škol nemusela takovou situaci řešit.

Tímto systémem zákon zaručuje každému dítěti, že bude přijato v některé ze škol v obci a obvykle ve škole, která je nejbližší jeho bydlišti.

Vyhláška je v současné době vyvěšena na úřední desce města, viz:

http://www.mnhradiste.cz/data/stories/uredni_deska/2017/vyhlaka_d46fe.pdf

Ing. Jaroslava Kolomazníková, vedoucí finančního a školského odboru