Poplatky za odpady na rok 2021 lze uhradit v termínu až do 30.4.2021, poplatky za psy do 30.6.2021. 

Poplatek za odpad je od roku 2021 je stanovený ve výši 600 Kč za jednoho občana, respektive za byt nebo nemovitost, ve které není k pobytu trvale hlášena osoba. V takovémto případě je poplatníkem majitel bytu nebo nemovitosti. Další podrobnosti jako úlevy a osvobození naleznete ve znění obecně závazné vyhlášky města č. 3/2020.

Výše poplatku za psy není jednotná – liší se dle adresy, kde majitel psa bydlí, konkrétní výši stanovuje obecně závazná vyhláška č. 4/2019.

V SOUČASNÉ DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU A OMEZENÉHO PROVOZU ÚŘADU VVYUŽIJTE MOŽNOST ÚHRADY BEZHOTOVOSTNĚ PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM NA ÚČET MĚSTA ČÍSLO   19-2627181/0100, VARIABILNÍ SYMBOLY JSOU TOTOŽNÉ JAKO V MINULÝCH LETECH, PŘÍPADNĚ KONTAKTUJTE PRACOVNICI ÚŘADU NA TEL. ČÍSLE 326 776 621.

Od letošního roku budou pro svoz odpadů vydávány nové známky. Tyto známky začneme poskytovat občanům přibližně od druhé poloviny měsíce ledna 2021 do konce měsíce dubna, do té doby stále platí známka stará. Občany o zahájení vydávání nových známek budeme informovat místním rozhlasem nebo na těchto stránkách.