Termín pro úhradu poplatků za psy je 30.6. a i poplatek za odpady je možné bez sankcí uhradit ve stejném termínu. V současné době, kdy je snaha různými opatřeními omezovat  osobní kontakty a v rámci možností řešit vše elektronicky a bezkontaktně, i my na městském úřadu preferujeme úhrady těchto poplatků bezhotovostně převodem z účtu na účet. Abychom však mohli vaše platby správně přiřadit ke správnému poplatku a poplatníkovi, musí být u platby uvedený správný variabilní symbol, který je u každého poplatku a poplatníka jiný. Tento variabilní symbol se poplatníkovi z roku na rok nemění, najdete ho na loňské stvrzence k platbě, pokud ji nemáte, zjistíte ho pouze dotazem u příslušného zaměstnance úřadu na finančním a školském odboru.

Využijte prosím možnost úhrady těchto poplatků bezhotovostně převodem. Číslo účtu je 19-2627181/0100 (číslo 19 je předčíslí účtu), variabilní symbol vám sdělí na  telefonický či e-mailový dotaz zaměstnanec úřadu. Telefonní číslo je 326 776 621 nebo 326 776 622, e-mail pište na "financni@mnhradiste.cz", u e-mailového dotazu je nutné uvést jméno a příjmení poplatníka, rok narození a trvalé bydliště, u platby poplatku za odpad za rekreační objekt též adresu tohoto objektu.

Děkujeme vám!