Vlastníci nemovitostí, kteří jste v minulosti využili možnost osvobození od placení daně z nemovitých věcí, protože se na vašem pozemku nacházejí remízky, hájky, meze či leží v ochranném pásmu vodního zdroje nebo z toho důvodu, že pozemek nelze žádným způsobem využívat (konkrétně jde osvobození dle § 4 zákona odst. 1 písm.  k) 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí), zpozorněte. Zpozorněte ale i vy ostatní, kteří vlastníte v příloze specifikované pozemky a nevěděli jste o možnosti z těchto pozemků neplatit daň.

31.12.2021 končí přechodné období jmenované části zákona, kdy bylo ponecháno přiznané osvobození dle dřívějšího znění. Od 1.1.2022 se však podmínky pro osvobození u jmenovaných druhů pozemků mění – původní celkem fádní vymezení pozemků, na které bylo možné osvobození uplatnit, bylo jednoznačněji definováno - bylo rozděleno do tří skupin a u všech je vymezeno, že osvobození lze uplatnit jen v tom rozsahu výměry, v jakém se na nich osvobozovaný pozemek nachází.  

Podrobnější informace finančního úřadu ke změně zákona naleznete zde.