Od února do června letošního roku byl Kamelot: zpravodaj města Mnichovo Hradiště v hledáčku portálu www.hlasnatrouba.cz. Šetření, které probíhalo bez vědomí redakce, redakční rady i vedení města, dopadlo velmi dobře a Kamelot si ostudu neuřízl. Spíše naopak!
Hlásná trouba cílí na periodika místních samospráv a sleduje řadu aspektů, například poměr politického a apolitického obsahu, různost prezentovaných názorů, množství reklamy nebo přínos pro čtenáře. Svou činností se snaží zejména působit proti rozšířenému nešvaru zneužívání radničních periodik pro samoúčelnou propagaci politické reprezentace měst a obcí, podporovat veřejnou diskuzi a podporovat principy média jako veřejné služby.
V letošním roce portál sledoval pětici zpravodajů (Mnichovo Hradiště, Lednice, Libčice nad Vltavou, Nové Město na Moravě, Vejprnice). Mnichovohradišťský Kamelot bodoval zejména v kategorii Benefit (přínos pro čtenáře), když dosáhl hodnocení 74,49 procenta, čímž se zařadil na první místo v rámci letošního auditu a na třetí místo historicky ze zhruba dvou stovek hodnocení zpravodajů. K tomuto výbornému hodnocení významně přispívá fakt, že Kamelot je takřka ze tří čtvrtin dílem občanů, kteří jej činí různorodým, zajímavým a čtivým. Redakce by za toto hodnocení tedy všem, kteří se na tvorbě městského zpravodaje podílejí, přispěvatelům i redakční radě, ráda poděkovala.
Kamelot však uspěl i v kategorii IRON (index různoznosti názorů), kde letos skončil s 8,83 procenty na druhém místě a i v porovnání se zpravodaji hodnocenými v posledních dvou letech se drží v první desítce. Zpravodaj se od svého založení považuje za periodikum otevřené různým názorům, redakce pravidelně vyzývá přispěvatele k zasílání příspěvků a komentářů a tuto výzvu bychom na tomto místě rádi zopakovali.
V rámci letošní úpravy zásad vydávání zpravodaje byla tato snaha ještě posílena zakotvením povinnosti kladené na šéfredaktora, aby několikrát do roka zpracoval nosné téma, k jehož okomentování následně vyzve všechna politická uskupení zastoupená v zastupitelstvu. To se v letošním roce stalo v případě městské policie, otázky zřízení technických služeb nebo hodnocení uplynulého roku z pohledu zastupitelů, do něhož se můžete začíst 
v tomto čísle. Závěry auditu však budou pro redakci podnětem pro další zkvalitňování její práce – konkrétně hodláme oslovit Hlásnou troubu a konzultovat s ní zavedení některých jejích postřehů do praxe.
Detailní rozbor komentářů a doporučení Hlásné trouby přislíbil za objednavatele auditu představit na únorovém zasedání zastupitelstva Václav Haas.