Potom je právě vám určena aktuální výzva, kterou přináší červnové vydání městského zpravodaje Kamelot!

Redakce Kamelotu nabízí gastro provozům, které byly v rámci protiepidemických opatření měsíce zavřené nebo fungovaly ve velmi omezeném provozu, možnost propagace v letním vydání Kamelotu. Bude se jednat o formu ankety, v níž mohou provozovatelé těchto podniků bezplatně propagovat své služby.

Zájemci mají poslední den, kdy se mohou hlásit na e-mail obratem jim budou sděleny požadavky, jak by měl příspěvek do zpravodaje vypadat. Termín pro dodání materiálů je stanoven na 15. června do 12 hodin.