Nová skladová hala, příjezdová komunikace a parkoviště. Společnost Kofola a.s. v červenci seznámila vedení města s plány na významné rozšíření svého areálu směrem k Černé silnici. Aby mohla záměr realizovat, potřebuje odkoupit některé pozemky v majetku města.

Rada města se této otázce věnovala na svém zasedání 22. července a rozhodla se nedoporučit zastupitelstvu, aby žádosti Kofoly vyhovělo. Důvodů pro to bylo hned několik. Předně další zvýšení hlukového zatížení ulic sousedících s areálem společnosti (Na Salabce, Nezvalova, Sukova), dále plánované rozměry nové haly versus nedostatečné množství zeleně a také zastavění vysoce bonitní orné půdy. Proti kladnému vyřízení žádosti se vyjádřila rovněž komise správy majetku a rozvoje města.

Zastupitelstvo města dalo radě i komisi za pravdu a na svém zasedání v pondělí 9. září prodej pozemků neschválilo. Společnost Kofola oznámila, že chce dále jednat o výrazné úpravě projektu s architektem města a vedením města. Na jednom z dalších jednání zastupitelstva tak lze očekávat vystoupení zástupce společnosti Kofola.