Komunitní centrum v Mírové ulici hostilo ve středu 16. června setkání zástupců města a zpracovatelů projektové dokumentace s obyvateli a majiteli nemovitostí v lokalitě Na Habeši. Nad studií, jejímž předmětem jsou budoucí úpravy ulic Mánesova, Přemyslova, Boženy Němcové a Komenského, se sešly tři desítky lidí, kteří využili možnost vyjádřit se k navrhovaným úpravám.

Původní studie vznikla v roce 2019 a v mezidobí byla částečně upravena. Pokračování projekčních prací však bylo vloni pozastaveno částečně kvůli koronakrizi – město přišlo o část příjmů – a také kvůli blížícím se rekonstrukcím sítí, k nimž by mělo dojít v roce 2022. Vloni byla však první etapa, která se týká Husovy ulice, nakonec přece jen doprojektována a letos je realizována.

Připomínky a dotazy občanů si na místě vyslechli projektanti Ing. Zdeněk Fiedler a Bc. Tomáš Velich, který navrhne řešení zeleně, dále vedení města, zástupci odboru investic a komunálního hospodářství a architekt města. Všechny připomínky budou nyní vypořádány a občané, kteří byli v rámci setkání opět neocenitelným zdrojem místní znalosti a konstruktivní zpětné vazby, budou s finální verzí seznámeni pravděpodobně koncem letošního roku.