Během letošního jara a léta provede firma Metrostav Infrastructure a.s., vítěz výběrového řízení na dodavatele, kompletní rekonstrukci chodníků a parkovacích stání v Husově ulici. Dále bude dokončen finální povrch vozovky a vzniknou vyvýšené křižovatky. Důraz bude kladen na zvýšení zásaku dešťové vody do terénu. Celá lokalita se změní v zónu 30 s předností zprava. V ulici se nově objeví zeleň – vzhledem k přítomnosti inženýrských sítí půjde o nižší porosty ve formě záhonů trvalek či lučního kvítí. Zeleň bude vysázena v okolí křižovatek a před několika dalšími domy.

Dojde tak k završení první etapy úprav uličních prostorů lokality Na Habeši, jejíž příprava byla spuštěna v roce 2019 a realizace musela být vzhledem k dopadům pandemie Covid 19 o rok odložena. Přes počáteční odmítnutí studie částí místních občanů jsme dospěli k dobrému kompromisu, který počítá jak s větším komfortem chodců a zapojením zeleně do uličního prostoru, tak s dostatečnou možností obyvatel a návštěvníků parkovat v ulici. Za finanční podporu úprav Husovy ulice děkujeme Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO, který investici ve výši cca 5,5 milionů korun podpoří částkou 500 tisíc korun.

Druhá etapa úprav, rekonstrukce ulic Boženy Němcové, Komenského, Mánesova a Přemyslova by mohla začít v roce 2022. Ještě nás však čeká těžký úkol vytvořit dobrý projekt, který bude vyhovovat většině obyvatel lokality, dalším chodcům, motoristům i cyklistům a zároveň naplní doporučení odborníků. Město nemůže vycházet vstříc pouze bezprostředním obyvatelům a majitelům nemovitostí, ale musí zastupovat zájmy dalších občanů města a dbát na vytváření dobrého životního prostředí, které bude odolné vůči měnícím se klimatickým podmínkám.

V druhé etapě tak budeme za město navrhovat výsadbu stromů, které zde mají více místa a nepřicházejí tak často do konfliktu s inženýrskými sítěmi. Dbát budeme na bezbariérovost ulic. Počítáme se zúžením širokých vozovek a zvýšením komfortu chodců. Bude to částečně na úkor aut, ať už těch v pohybu či parkujících v ulicích.

Studii 2. etapy úprav, která již zahrne připomínky z roku 2019, bychom rádi probrali s občany během letošního jara či léta. S ohledem na stávající protiepidemická opatření a nejistý výhled pandemie je forma připomínkování zatím otevřená. Do konce roku by měla být hotova dokumentace pro stavební povolení a měly by začít povolovací procesy.