Dokončení rekonstrukce Husovy ulice by dle plánu města mělo proběhnout letos. Práce správců sítí se vzhledem k problematickému podloží a opožděnému zahájení stavby protáhly až do konce stavební sezóny roku 2019. Před koncem roku měla finální povrch pouze Mattušova ulice, v Husově byl položen pouze podkladní asfalt. Pokládka finální vrstvy asfaltu musela být přesunuta na rok 2020. Po dohodě se správci sítí zajistí pokládku poslední vrstvy asfaltu spolu s realizací parkovacího pruhu, nových chodníků a výsadby zeleně město.

Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení je již nyní připravená, čeká se na vyjádření dotčených orgánů, a jakmile skončí povolovací řízení, bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. O harmonogramu prací budou obyvatelé lokality pracovníky města informováni.

Úpravy prováděné „Na Habeši“ budou pokračovat i v dalších letech. Ještě letos začne vznikat projektová dokumentace pro druhou etapu (ulice Komenského, Přemyslova a Boženy Němcové), jejíž zahájení je však plánované nejdříve na rok 2022.