O komplikacích, které nastaly během oprav a renovace uličních prostorů v Husově a Mattušově ulici, již Kamelot informoval vloni. Letos se počítá s dokončením první etapy tohoto investičního projektu.
Práce, které ve výše uvedených ulicích měli naplánované správci sítí, měly být koordinovány společně s městem, které v obou ulicích hodlalo investovat do oprav i budování nových úseků chodníků, parkovacích míst a zeleně. Problematické podloží a opožděné zahájení stavby však způsobilo, že se práce nepodařilo včas dokončit. Před koncem roku tak měla finální povrch pouze Mattušova ulice, v Husově byl položen pouze podkladní asfalt. Vše zbývající, tedy pokládka finální vrstvy asfaltu, realizace parkovacího pruhu, nových chodníků a výsadba zeleně, tak muselo být přesunuto na rok 2020.
Projektová dokomentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, které je potřeba znovu zajistit, je už nyní připravená, úředníci zajišťují potřebná vyjádření dotčených orgánů, a jakmile proběhne povolovací řízení, bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. O harmonogramu prací budou obyvatelé lokality městským úřadem informováni.
Úpravy prováděné „Na Habeši“ budou pokračovat i v dalších letech.  Ještě letos začne vznikat dokumentace pro stavební povolení druhé etapy (ulice Komenského, Přemyslova a Boženy Němcové), jejíž zahájení je však plánované nejdříve na rok 2022.