Realizované práce ke dni 20.11.2017 :

a) Natažení silových napájecích el.vodičů mezi hlavní rozvodnou a novou kompresorovou stanicí dokončeno

b) Instalace tlakového potrubí mezi novou kompresorovou stanicí a linkou MHPET01 a MHPET02 dokončeno

c) Probíhá instalace potrubí pro chladící okruhy mezi chladičem a novou kompresorovou stanicí

d) Na základě nabídky jsou objednána nova protihluková vrata trafostanice

e) Nová chladící jednotka byla dodána a v současné době probíhá instalace

Opatření jsou realizována dle plánovaného harmonogramu.