Rozhodnutím Sp.zn.: S-KHSSC 43696/2017, Č.j.: KHSSC 43696/2017 ze dne 15. 8. 2017 byl společnosti Kofola a. s. ve výrobním závodě Mnichovo Hradiště povolen časově omezený provoz dvou chladících zařízení a vzduchotechnického zařízení trafostanice.

Společnost Kofola ve své žádosti o časově omezené povolení provozu zdroje hluku předložila návrh opatření s termíny realizací.

Realizované práce ke dni 13. 9. 2017:

  1. Je ukončeno výběrové řízení na dodavatele montážních a stavebních prací
  2. Je ukončeno výběrové řízení na dodavatele elektroinstalačních prací
  3. Smlouvy o dílo jsou technicky a právně odsouhlaseny
  4. Na základě předložených nabídek byly práce závazně objednány
  5. Dne 6. 9. 2017 proběhla v areálu závodu koordinační schůzka se všemi dodavateli
  6. Dne 7. 9. 2017 byly zahájeny práce související s objednáváním konstrukčních a elektroinstalačních materiálů
  7. Od 1. 9. 2017 je veškerá nákladní doprava odkloněna na záchytné parkoviště mimo Černou Silnici 888.
  8. Auta najíždějí do závodu dle plánovaných nakládacích a vykládacích oken. Tímto se nám podařilo eliminovat stání nákladních automobilů na Černé Silnici 888 mimo nutné zastavení pro kontrolu před vjezdem do areálu.

Společnost Kofola zodpovědně přistupuje k plnění navržených opatření tak, aby byla realizována dle plánovaného harmonogramu.