Městská policie upozorňuje občany, že pravidelné čištění místních komunikací bude zahájeno 10.11.2021. Žádáme proto občany, aby respektovali přechodné dopravní značení ( zákaz zastavení ), které je v místech plánovaného čištění umístěno. Harmonogram čištění jednotlivých ulic je k dispozici na webu města.