Městský úřad oznamuje, že volby do Parlamentu ČR se konají v pátek 8.10.2021 od 14 do 22 hodin a sobotu 9.10.2021 od 8 do 14 hodin. Upozorňujeme občany, že volební místnost okrsku č. 2 se přesouvá z objektu KLUBU, Masarykovo náměstí 299 do objektu Komunitního centra, Mírová 1616 v Mnichově Hradišti. Ostatní volební místnosti zůstávají beze změny. Jejich sídla dle jednotlivých ulic naleznete na webových stránkách města, případně vám budou sděleny na podatelně městského úřadu.