Město Mnichovo Hradiště upozorňuje občany, že poplatky za odpady na rok 2021 lze uhradit v termínu až do 30.4.2021, poplatek za psa do 30.6.2021. Žádáme občany, aby v současné době nouzového stavu a omezeného provozu úřadu využili možnosti úhrady bezhotovostně převodním příkazem na účet města č.   19-2627181/0100, variabilní symbol je stejný jako v minulých letech, případně kontaktujte pracovnici úřadu na tel.č. 326776621. Poplatek za odpad na rok 2021 je 600 Kč, výše poplatku za psy je dána obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019. Nové známky na popelnice budou vydávány až v druhé polovině měsíce ledna 2021. Občany budeme informovat místním rozhlasem nebo na internetových stránkách města www.mnhradiste.cz.

Vážení občané, upozorňujeme Vás na změnu svozových dnů směsného komunálního odpadu. Nádoby o objemu 120 a 240 litrů budou od nemovitostí ve východní části města sváženy každou lichou středu, tedy 6.1., 20.1. atd. Západní část města a Hněvousice budou sváženy každou sudou středu počínaje 13. lednem. Podrobnosti najdete na webu města. Děkujeme, že třídíte.

Vážení občané, jak jsme již dříve informovali, od nového roku proběhla úprava svozových dnů směsného komunálního a tříděného odpadu. V místních částech Veselá, Lhotice, Dobrá Voda, Dneboh a Olšina bude probíhat svoz směsného odpadu každý lichý čtvrtek. Nejbližší svozové dny jsou tak 7.1. a 21.1. Podrobnosti najdete na webu města.

Vážení občané, jak jsme již dříve informovali, od nového roku proběhla úprava svozových dnů směsného komunálního a tříděného odpadu. V místních částech Sychrov, Podolí, Kruhy, Hradec a Hoškovice bude probíhat svoz směsného odpadu každý sudý čtvrtek. Nejbližší svozové dny jsou tak 14.1. a 28.1. Podrobnosti najdete na webu města