Ředitelství silnic a dálnic zahájilo dne 15.5.2020 rekonstrukcí levého jízdního pásu v úseku km 65,7-58 (Svijany-Mnichovo Hradiště) dálnice D10. V celém 7700m dlouhém úseku bude provedena rekonstrukce asfaltobetonového povrchu vozovky ve směru z Turnova do Prahy a to včetně komplexní opravy mostu D10-034.1 a D10-034.2 u obce Dneboch. Součástí oprav je také oprava nezpevněné krajnice, pročištění stávajících příkopů a výměna vadných žlabovek a obnoveno bude rovněž vodorovné dopravní značení.

Informační zpráva

Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Buček
tým komunikace ŘSD